Навчальні плани

 

Пояснювальна записка

до Робочого навчального плану

Комунального закладу освіти «Вечірня (змінна) середня загальноосвітня школа № 11» Дніпровської міської ради

на 2017/2018 навчальний рік

Тип навчального закладу: вечірня школа II-III ступенів

Структура закладу

Освітній рівень

Кількість класів

Орієнтовна

чисельність учнів

ІІ ступень

 (9 класи)

2 заочних

21

ІІІ ступень

(10-12 класи)

7 заочних

 

85

ІІІ ступень

(12 клас)

1 очний

20

Усього

10

 

126

 

         Згідно зі ст. 36 Закону України «Про освіту» та ст. 9 Закону України «Про загальну середню освіту»,  листом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №  1/9-315 «Про структуру 2017/2018  навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», робочий навчальний план на 2017 – 2018 навчальний рік складено:

·        для основної школи (9 клас) – за Типовим навчальним планом вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл з навчанням мовою національної меншини (додаток 17), затвердженим наказом МОН України від 03.04.2012 р. № 409, в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664;

·          для старшої школи (10-12 класи) – за Типовим навчальним планом вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи, очна форма навчання (додаток 24), Типовим навчальним планом вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи, заочна форма навчання (додаток 25), затвердженим наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 № 657.

Навчальний план містить інваріативну складову, сформовану на державному рівні та варіативну частину, в якій передбачено додаткові години на факультативи та консультації.

 

 

 

 

 

Основна школа

Вечірня (змінна) середня загальноосвітня школа

9 класу з очною формою навчання немає.

Для учнів 9 класу з заочною формою навчання Типовим навчальним планом годин варіативної частини не передбачено.

 

Старша школа

Вечірня (змінна) середня загальноосвітня школа

Для учнів старшої школи варіативна частина навчального плану       передбачає  факультативи, консультації.

·        для 10 класу (заочна форма) – 2,5 години на тиждень на кожен клас

·        для 11 класу (заочна форма) – 2,5 години на тиждень на кожен клас;

·        для 12 класу (очна форма) – 6,5 години на тиждень;

заочна форма – 4 години на тиждень.

 

Години з варіативної частини розподілені таким чином:

·        для 10 – 12 класів  виділено по 1 годині для вивчення інформатики;

·        для 10-х класів виділено по 0,5 години для викладання географії на рівні стандарту;

·        для 12-А (очного) класу виділено 0,5 години для викладання курсу «Людина і суспільство»;

·        для 12 -х класів  виділено по 1 години для вивчення фізики;

·        для 10-11-х класів  на факультатив « Екологія людини» відведено по одній годині та 0, 5 години для 10-К,11-К  (Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання. – Кам’янець-Подільській: Аксіома, 2009, схвалено Лист ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» МОН України від 27.01.2014 № 14.1/12-Г-58 . );

·        для 12 (очного) класу – 1 година на факультатив «Фінансова грамотність»  (схвалено для використання в загальноосвітніх закладах, Лист МОН молодь спорт України № 1/9-156 від 29.02.2012 р).

·        залишені години варіативної частини навчального плану  розподілені на консультації з навчальних предметів, з метою усунення прогалин в компетенції учнів та підготовки до ЗНО учнів 12 класів.

 

 

 

 

Директор школи                                                      С.В. Черкун

 

 

 

 

 

Робочий навчальний план

 Комунального закладу освіти

«Вечірня (змінна) загальноосвітня школа № 11»

Дніпровської міської ради на 2017-2018 навчальний рік

ІІІ ступінь

Наказ МОН України від 27.08.2010 р. № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток 25 для вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи, заочна форма навчання)  з навчанням мовою національної меншини.

 

Розподіл навчального часу для старшої школи

 Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень у класах

 

10 – А

10-Б

10 – К

11 – А

11 – Б

11 – К

12 – Б

 

Інваріантна складова

Заочна

форма

Заочна

форма

Заочна

форма

Заочна

форма

Заочна

форма

Заочна

форма

Заочна

форма

 

Українська мова

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Українська література

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

 

Російська мова

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Інтегрований курс «Література»

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

 

Іноземна мова

1

1

1

1

1

1

2

 

Алгебра

1

1

1

1

1

1

2

 

Геометрія

1

1

1

1

1

1

1

 

Інформатика

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

 

Історія України

1

1

1

1

1

1

1

 

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

1

 

Правознавство

1

1

1

-

-

-

-

 

Географія

1+0,5

1+0,5

1

-

-

-

-

 

Основи економіки

-

-

-

1

1

1

-

 

Людина і світ

-

-

-

-

-

-

-

 

Біологія

1

1

1

1

1

1

-

 

Екологія

-

-

-

-

-

-

1

 

Фізика

1

1

1

2

2

2

0,5 +1

 

Астрономія

-

-

-

-

-

-

0,5

 

Хімія

1

1

1

1

1

1

-

 

Художня культура

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

 

Разом

14,5+1,5

14,5+1,5

14,5+1

14,5+1

14,5+1

14,5+1

13+2

 

Варіативна складова

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

2

 

Консультації:

 

Українська мова

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Українська література

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Російська мова

 

 

 

 

 

 

 

 

Російська література

 

 

 

 

 

 

 

 

Англійська мова

 

 

1

 

 

1

1

 

Алгебра

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрія

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізика

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія України

 

 

 

 

 

 

 

 

Всесвітня історія

 

 

 

 

 

 

 

 

Хімія

 

 

 

0,5

0,5

 

 

 

Факультатив:

 

Екологія  людини

1

1

0,5

1

1

0,5

-

 

Фінансова грамотність

-

-

-

-

-

 

-

 

Всього:

17

17

17

17

17

17

17

 

 

Директор школи                                                                              С.В. Черкун

Робочий навчальний план

Комунального закладу освіти

«Вечірня (змінна) загальноосвітня школа № 11»

Дніпровської міської ради на 2017-2018 навчальний рік

ІІ ступінь

    Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409, в   редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664 (додаток 17 для   вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл з навчанням мовою національної   меншини) з навчанням мовою національної меншини.

 

Розподіл навчального часу для основної школи

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

9 –А

9 –К

Інваріантна складова

 Заочна

форма

 Заочна

форма

Українська мова

1

1

Українська література

1

1

Російська мова

1

1

Інтегрований курс «Література»

1

1

Іноземна мова (англ.)

1

1

Математика

3

3

Історія України

0,5

0,5

Всесвітня історія

0,5

0,5

Правознавство

0,5

0,5

Географія

1

1

Біологія

1

1

Фізика

1

1

Хімія

1

1

Інформатика

1

1

Художня культура

0,5

0,5

Разом

15

15

Варіативна складова

-

-

Всього:

15

15

 

 

 

Директор школи                                                                              С.В. Черкун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочий навчальний план

Комунального закладу освіти

«Вечірня (змінна) загальноосвітня школа № 11» 

Дніпровської міської ради на 2017-2018 навчальний рік

ІІІ ступінь

Наказ МОН України від 27.08.2010 р. № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток 24 для вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи, очна форма навчання)  з навчанням мовою національної меншини.

 

Розподіл навчального часу для старшої школи

Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень у класі

 

12 – А

Інваріантна складова

Очна форма

Українська мова

1

Українська література

2

Російська мова

1

Інтегрований курс «Література»

2

Іноземна мова

3

Алгебра

2

Геометрія

1

Інформатика

+1

Історія України

1

Всесвітня історія

1

Правознавство

-

Географія

-

Основи економіки

-

Людина і світ

0,5+0,5

Біологія

-

Екологія

1

Фізика

0,5 +1

Астрономія

0,5

Хімія

-

Художня культура

-

Разом

16,5+2,5

Варіативна складова

4

Консультації:

 

Українська мова

1

Українська література

1

Російська мова

 

Російська література

 

Англійська мова

 

Алгебра

0,5

Геометрія

0,5

Фізика

 

Історія України

 

Всесвітня історія

 

Хімія

 

Факультатив:

 

Екологія  людини

-

Фінансова грамотність

1

Всього:

23

 

Директор школи                                                                              С.В. Черкун