ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ

Додаток 29 ПОСТАНОВИ

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Комунального закладу освіти «Вечірня (змінна) середня загальноосвітня школа № 11» Дніпровської міської ради

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Педагогічні працівники

Необхідно (осіб)

Фактично (осіб)

Відсоток потреби

Педагогічні працівники, усього

9

9

0

у тому числі ті, що:

     

мають відповідну освіту

9

9

0

працюють у закладі освіти за сумісництвом

0

0

0

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Найменування навчальної дисципліни

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Найменування посади

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження)

Педагогічний стаж (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

Примітки

 Біологія 

 Хімія

Черкун

Сергій Васильович

Директор, учитель

Дніпропетровський державний університет, 1986р. Зоологія  і ботаніка. Біолог, викладач біології та хімії.

Вища, «Учитель-методист»,

2013

31

КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», СПК № ДН 24983906/7159-17 від 22.03.2017р

 

Географія

Економіка

Екологія

Лісняк

Олена

Юріївна

Заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель

Дніпропетровський державний університет, 1997 р. Географія. Географ, викладач.

Вища, «Учитель-методист»,

2015

20

КЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ДОР , СПК № 6446-16 від 31.03.2015р

 

Українська мова та література

Носатенко Любов

Іванівна

учитель

Дніпропетровський державний університет, 1970р. Українська

мова та література. Філолог, викладач української мови та літератури.

Вища, «Учитель-методист»,

2016

47

КЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ДОР, СПК № 3209 від 25.06.2015р

 

Українська мова та література

Російська мова

Література

Строкань

Алла Миколаївна

учитель

Одеський педагогічний інститут, 1957р. Українська мова та література. Учитель української мови та літератури середньої школи.

Перша,

 2016

57

КЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ДОР , СПК № 793 від 20.10.2015р

 

Англійська мова

Художня культура

Колісник

Ніна

Іванівна

учитель

Дніпропетровський державний університет, 1997р. Французька мова та література. Філолог, викладач французької мови та літератури.

Перша,

2014

18

КВНЗ «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР, СПК № ДН 41682253/309 від 26.01.2018 р

 

Фізика

Астрономія

Математика

Висоцький

Кім

Абрамович

учитель

Харківський державний університет, 1968 р. Фізика. Фізик.

Вища, «Старший вчитель»,

2017

43

КЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ДОР , СПК « 1054 від 19.02.2016р

 

Математика

Інформатика

Лавцевич

Ірина Олександрівна

учитель

Дніпропетровський державний університет, 1986р. Математика. Математик, викладач.

Вища, «Старший вчитель»,

2013

29

КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», СПК № ДН 24983906/7200-17 від 27.10.2017р

 

Історія

Правознавство

Марченко Віталій Геннадійович

учитель

Дніпропетровський державний університет, 1977 р. Історія. Історик, викладач історії та суспільствознавства.

Перша,

2015

37

КЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ДОР , № 5395 від 17.06.2014 р

 

Хімія

Євдокімова Людмила Іванівна

учитель

Дніпропетровський державний університет, 1960 р Фізіологія рослин. Біолог-фізіолог, учитель біології та хімії середньої школи.

Друга,

2016

 

 

47

КЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ДОР , СПК № 7099 від 06.11.2015р

 

Особи, які працюють за основним місцем роботи - 9

 

Особи, які працюють за сумісництвом- 0

 

 

 

     

      Директор                                                                                                                                    С.В. Черкун